Ja! Voor de gek! Follies in Nederland is verschenen.

Het is mijn tweede documentaire boek dat ik samen met journalist Andrea Hijmans heb gemaakt. Ditmaal over follies: dwaze, onverwachte en vaak ogenschijnlijk nutteloze bouwwerken

 

Bruggen van niks naar nergens

Prieeltjes waar je stenen kunt zaaien

Zelfgebouwde forten en nepkastelen

Kunstmatige watervallen

Hagelnieuwe ruïnes…

Kortom: bouwsels die je voor de gek houden. Ze zijn niet wat ze lijken, ze staan niet waar ze moeten staan, doen niet waar ze voor bedoeld lijken en zijn vaak ook nog eens gebouwd van afwijkende, dwaze materialen, die de beschouwer eveneens op het verkeerde been kunnen zetten. Ze sieren menig park, bos, tuin of stad.

 

Voor de gek! Follies in Nederland (208 blz.) biedt een inkijkje in de verrassende wereld van deze ‘dwaasbouw’. Follies vormen een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed; het zijn monumenten in wording. Het boek toont zo’n 150 follies uit alle provincies van ons land. We presenteren ze in hun omgeving; landschap en seizoen variëren. De beelden worden aangevuld met journalistieke teksten: achtergrondinformatie en portretten van opdrachtgevers, bouwers, gebruikers, restauratoren en andere betrokkenen. Informatief, goed leesbaar, prikkelend en enthousiasmerend. We hopen daarmee deze bijzondere monumenten weer op de kaart te zetten.

 

Voor een sneak preview, bestellingen of steun: www.folliesinnederland.nl

 

Voor de gek! Follies in Nederland

©2021 Edith Gerritsma, fotografie en Andrea Hijmans, teksten

Grafisch ontwerp/opmaak: Wout de Vringer

ISBN 978-90-9034372-3 / NUR 653

Verkoop en distributie/uitgeverij: www. folliesinnederland.nl

Prijs € 34,95 (gratis verzending)

Lithografie Wilco Art Books I Drukwerk Wilco I Bindwerk Wilco / FopmaWier boekbinderij I Productie Jos Morree Fine Books