EEN DIENSTBAAR VOLKJE. KOSTERS IN NEDERLAND

Foto Edith Gerritsma Boek Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu
Foto Edith Gerritsma Boek Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu
Foto Edith Gerritsma Boek Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu
Foto Edith Gerritsma Boek Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu
Foto Edith Gerritsma Boek Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu
Foto Edith Gerritsma Boek Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu
Foto Edith Gerritsma Boek Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu
Foto Edith Gerritsma Boek Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu
Foto Edith Gerritsma Boek Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu

Ruim een jaar verdiepten fotograaf Edith Gerritsma en journalist Andrea Hijmans zich in het werk van kosters in het Nederland van nu. Ze volgden een vijftal van hen in hun dagelijkse bezigheden – sommigen werkzaam in de stad, anderen op het platteland, en afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen. Ze woonden diensten bij en huwelijken, begrafenissen en doopplechtigheden, zaten bij vakbondsvergaderingen en bezochten trainingen en beurzen.

Vroeger was de koster een bekende verschijning in veel dorpen en steden. Ook vandaag de dag spelen veel kosters nog altijd een belangrijke rol binnen hun gemeenschap. Wat doet een koster eigenlijk? En hoeveel kosters zijn er nog? Hoe is hun vak in de afgelopen jaren veranderd? Dreigt het kosterschap te verdwijnen?

Deze en andere vragen staan centraal in ‘Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu’, een documentair portret in woord en beeld van een beroep in zwaar weer. Een fotoboek dat de meestal onzichtbare ondersteuners nu eens in het zonnetje zet.

Voor meer info, een sneak preview en bestelformulier: www.kostersboek.nl

© 2017 Edith Gerritsma (fotografie) en Andrea Hijmans (teksten)
© 2017 Uitgeverij KOMMA/d’jonge Hond
Grafisch ontwerp en opmaak: Wout de Vringer
ISBN: 978-94- 91525-61- 2 / NUR 653                   Prijs: € 29,95

MEER VAN EDITH GERRITSMA